Noam Zion

Een Joodse stem

In 2019 hebben we tijdens de periode van 1-22 Tisjri dagelijks een samenvatting vanuit het Dagboek toegemaild aan belangstellenden, met elke dag ook een gedachte ter overweging van de Joodse geleerde Noam Zion, medewerker aan het Shalom Hartman Institute.

Hij schreef boeken voor gebruik bij feesten:

Voor meer informatie: www.hartman.org.il/person/noam-zion.


Het eerste stukje schreef hij voor 1 tisjri, Rosj Hasjana.

´╗┐