Tournee


De Israël-consulent komt zo mogelijk twee keer per jaar (telkens in het voor- en najaar) naar Nederland voor een werkbezoek. Hij geeft dan op diverse plaatsen lezingen. Hij kan ook voorgaan in een kerkdienst, met aansluitend een kortere presentatie en bespreking.


In 2016 waren twee tournees gepland:

Het thema tijdens het najaarstournee in 2016 was:

Typisch Joods - maar niet heus...
Eenheid en verscheidenheid in het Jodendom


Toeristen schieten bij de zgn. ‘Klaagmuur' graag plaatjes van mannen en jongens met lange lokken aan de slapen, en een hoed of bontmuts nog over hun keppel. ‘Typisch Joods', hoor je dan vaak. Maar dan heb je een vertekend beeld van het Jodendom.
Er bestaan nogal wat vertekende beelden en karikaturen van ‘de Joden' - meer en sterker dan van andere volken - en ook minder onschuldig dan klompen als ‘typisch Nederlands'. Een aantal van die beelden hadden - en hebben - heel akelige gevolgen.
Ds. Aart Brons werkt namens het CIS in Jeruzalem. Hij heeft vanuit zijn ervaringen laten zien wat niet echt ‘typisch Joods' is, en wat wél. Misschien wel het meest typerend is de enorme veelkleurigheid van het Jodendom en van Israël, in religieus en politiek opzicht.