Open Soeka

Vandaag, de eerste dag van Soekot (Loofhuttenfeest), waren we uitgenodigd om het feest in de Har-El synagoge mee te vieren. Wij niet alleen. We kwamen daar ook een afvaardiging van de Narkis Street Congregation tegen, een internationale christelijke gemeente. Hun gebouw staat vlak bij de Har El synagoge. Een tijdje geleden werd het beklad met anti-christelijke leuzen. Reden voor de Har El synagoge om hun christelijke buur uit te nodigen en duidelijk te maken dat zij deze houding tegenover christenen zeer betreuren en niet goed Joods vinden. In de open soeka werden hartelijke woorden over en weer gesproken – en werden we allemaal gastvrij onthaald met allerlei lekkers.

Daarvoor was de Soekot-dienst in de synagoge. In die dienst klonk onder andere herhaaldelijk het ‘Hosanna’ (= ‘Red ons toch’, Ps. 118:25), waarbij met de Loelav (bundel met o.a. een palmtak!) werd gezwaaid, zoals dat bij het ‘Hosanna’ hoort.