Vreugde der Wet

Vanavond begon de rustdag ná het Loofhuttenfeest. Die staat in het teken van Simchat Tora, de ‘Vreugde der Wet’. Tora is meer dan ‘Wet’. Het gaat om al het onderwijs en de ‘wegwijzing’ van de 5 boeken van Mozes. Voor de Joden is dat de kern van de Schriften. En ze zijn er heel blij mee. Dat wordt bijzonder beleefd en tot uitdrukking gebracht bij Simchat Tora.

Ik was eerst in een synagoge. In het midden een kind met een kleine (namaak-) Tora-rol. Daaromheen danste een kring kinderen. In een cirkel daaromheen liep een man met een echte Tora-rol en daaromheen dansten de mannen in een wijde kring. Alle kinderen en mannen kregen een beurt om met de rol te dansen.

Bij de Klaagmuur werd op heel veel plaatsen met de rollen gedanst. Ook hier werden de kinderen er volop bij betrokken. Het ging niet alleen in kringen, maar ook in andere figuren, heel afwisselend. Op het voorplein was een grote groep studenten van een Jesjieva (Joodse ‘Theologische Hogeschool’) bezig, zonder Tora-rollen overigens. Daarbij namen studenten een ander op hun schouder, zelfs ergens ‘twee-hoog’. Wat een vreugde!