Onder vuur

Israël neemt Gaza onder vuur. De operatie Pillar of Defense werd meteen groot nieuws. Het is verschrikkelijk te horen en te zien wat er daardoor wordt aangericht aan leed en schade in de Gaza-strook. Gelijk gaan beschuldigende vingers richting Israël, dat buitensporig zou reageren.

Daar zijn wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen:

  • Israël ligt al sinds begin oktober onder vuur: al wekenlang worden er om de haverklap raketten afgeschoten. In de grensstreek ging begin oktober al het luchtalarm heel vaak af, en echt niet voor niets.
  • De raketten vanuit Gaza zijn vaak mis. Ze richtten over het algemeen weinig schade aan. Althans, weinig materiële schade. Maar je moet je indenken dat je leeft onder een voortdurende dreiging. Telkens als het alarm afgaat, heb je 15 seconden om dekking te zoeken – of iets meer als je wat verder van de grens woont. Als dat een paar keer per dag gebeurt, dan is er wel degelijk schade, economisch, maatschappelijk, maar ook – nog ingrijpender – mentaal en psychisch. Door contact dat we hadden met iemand die in de grensstreek verbleef zagen we heel direct de impact van de beschietingen. Denk daar niet licht over.
  • De bombardementen in Gaza zijn vaak raak – soms zelfs wel heel precies. Maar het is ook ‘raak’ als je kijkt naar wat er ook aan materiële en persoonlijke schade wordt aangericht. Inderdaad is het ‘vuur’ van de kant van Israël van een ander kaliber. Maar het gaat ook op een andere manier om totaal niet te vergelijken grootheden. Het ‘vuur’ van Israël is gericht op militaire doelen en het uitschakelen van de wezenlijke bedreiging van de eigen burgers- door het ‘vuur’ vanuit Gaza dat niet op die manier gericht is, maar: ‘raak wat je maar raken kunt, het mogen net zo goed onschuldige burgers zijn.’
  • Het is inmiddels duidelijk dat het arsenaal in de Gazastrook sterk uitgebreid is, kwantitatief en kwalitatief. Nu kwam zelfs Jeruzalem onder vuur. Het was voor ons een verbijsterend moment toen aan het begin van de sjabbat het luchtalarm hier afging. Dat hadden wij niet verwacht – niet omdat het bereik van de raketten daarvoor niet groot genoeg zou zijn, maar omdat het risico van ‘verkeerde dingen’ (heilige plaatsen, Arabische dorpen, Bethlehem etc.) raken te groot zou zijn. Raketten op Jeruzalem laten niet zozeer zien hoe ver de Palestijnen kunnen schieten als wel hoe ver ze willen gaan.
  • Israël heeft vandaag nog weer verklaard dat het geweld tegen Gaza zal stoppen als het geweld vanuit Gaza stopt. Dat zal dan natuurlijk wel duidelijk en gegarandeerd moet zijn. Maar een grondoorlog is ook in Israël een schrikbeeld!