Chanoeka

Vandaag, op de tweede adventszondag (9 dec. 2012) worden ook hier in Israël twee kaarsen aangestoken. Vanavond, als de tweede dag van Chanoeka begint. Gisterenavond begonnen we met één kaarsje. Er komt elke dag een lichtje bij, tot we a.s. zaterdag 8 lichtjes hebben, op de chanoekia, een 9-armige kandelaar. Eén van die armen (hij heeft een aparte plek en vaak kan hij losgemaakt worden) is voor het kaarsje dat je gebruikt om het aantal kaarsjes dat bij de dag hoort aan te steken.

Bij dit feest wordt herdacht hoe de Makkabeeën in 167 voor Chr. Jeruzalem veroverden, en de tempel weer in gebruik namen. Er was nog een kruikje echt geschikte, kosjere olie over. Door een wonder bleek dat genoeg voor de acht dagen die nodig waren voor er voor nieuwe heilige olie gezorgd kon worden.

Het Chanoeka-feest komt in het NT voor. Het was op dit feest (in Joh. 10:22 het Vernieuwingsfeest genoemd, of het Feest van de tempelwijding) dat Jezus gevraagd wordt of Hij de Messias is. ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ (vs. 24). Een spannend moment; bij dit feest waarop de verovering van Jeruzalem herdacht werd kon zomaar weer de vlam in de pan slaan. Maar Jezus brengt op een heel andere manier heil. ‘U wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.’ (vs. 25vv)

(voor meer informatie: www.kerkenisrael.nl/info/chanoeka.php)

Op straat zie je her en der ‘chanoeka-kandelaars’ zoals die hieronder. Er rijden ook auto’s rond met zoiets op hun dak.

chanoeka-lampen op straat