Veelkleurig…

Vandaag hebben we op de Oelpan een interessant lied besproken. De titel is “veelkleurige mantel” – waarmee verwezen is naar de mantel van Jozef de zoon van Jakob, die na een tijd van z’n broers gescheiden te zijn geweest weer met hen ver­enigd werd.
Het lied gaat over de veelkleurigheid van het huidige Israël. De enorme verscheidenheid – na eeuwen van gescheidenheid van Joden – maakt het niet makkelijk, maar het kan toch juist ook heel mooi zijn.

Het is een heel poëtisch lied, met veel associaties. Het begint met: Een paar duizend jaar geleden scheidden de wegen van mij en mijn broer; hij ging naar koude streken, en ik naar het zuid-westen. Eeuw na eeuw (letterlijk “jubeljaar na jubeljaar” – de Hebreeuwse uitdrukking voor heel lange tijd) zagen we elkaar niet, en toen we elkaar plotseling hier ontmoetten herkenden we elkaar niet meer, zo waren we veranderd. Goed dat we een teken hadden achtergelaten… “Wat hebben ze met je gedaan; je lijkt helemaal niet meer op mij”; mijn broer lachte zich tranen om mij; “Je ziet er helemaal niet Israëlisch uit, helemaal niet Bijbels (“Tenachs”).
“Hoor wie het zegt”, lachte ik, huilde ik, naar de bleke aanblik van mijn broer; naar zijn vreemde accent “Bitte, Bitte” – is dat dan Bijbelser?

Dan een complex stukje, eigenlijk niet te vertalen: O, die veelkleurige mantel van mij! Elke kleur raakt me; elke kleur wil me de huid afschrapen. Kleuren, kleuren – die kleuren van mij. Ik laat me niet gek maken; ik zal alleen de tinten meer licht geven.

Groepen uit de huidige samenleving worden genoemd: “De Polen overvielen Marokko, de Russen kwamen in Jemen, Egypte greep naar Turkije, en dat viel en passant Griekenland aan – hoe kon het zo’n warboel worden? Waarom gaan wij door met  hun vreemde oorlogen, terwijl zij ons allang vergeten zijn?”

Het refrein zegt dat de kleuren nog naar alle kanten van de wereld oproepen dat ze allemaal elkaar moeten zien. En al die kleuren hebben ook nog tinten. Laten de kleuren toch niet mens van mens, bloed van bloed scheiden.

Hieronder een opname van het lied die de boodschap onderstreept: het is gezongen door een bonte verscheidenheid van Israëli’s.