Goede Vrijdag

Ook op Goede Vrijdag waren we in Christ Church, waar om 13:00 een dienst begon. Een sobere dienst. We luisterden naar Jesaja 53, Psalm 22 en Johannes 18 en 19. Daarna werden de 7 kruiswoorden gelezen. Na elk kruiswoord een korte overdenking en ook een moment van stilte. Ook werd dan telkens één kaars gedoofd.

Daarna werd gebeden – een gebed van verootmoediging, maar ook diverse voorbeden. Aan het einde van de dienst werden de palmtakken die nog in de kerk stonden vanaf afgelopen zondag weggedragen, en werd een zwarte doek over de tafel en het kruis dat daarop staat gelegd.

In alle soberheid was het bijzonder indrukwekkend. De op zich simpele symbolen en gebaren waren een sterke onderstreping van het Woord dat we hoorden, en brachten dat heel dichtbij.