Bijna 3/4 vast

Op Jom Kipoer vast 73% van de Israëli’s. Iets meer dan de helft daarvan (51,5%) doet dat om religieuze redenen. Bijna evenveel Joden doen het vanwege folklore, traditie, ‘een uitdaging’ en/of solidariteit met het Joodse volk.

Van de charedim, de ultra-orthodoxen vast 99%. (Niet iedereen kan vasten; er kunnen redenen zijn voor vrijstelling). Van de traditionele Joden vast ruim 95%. Bij de seculiere Joden is het aantal van hen die niet eten 46,5%.

Van de jonge Israëli’s vast een hoger percentage dan van wat ouderen: bij 18-24 jaar 84%, bij 25-54 66% en bij 55+ 67,5%. Bij de hoger opgeleiden ligt het percentage lager dan bij de minder opgeleiden (66% tegenover 76%).

Dit alles volgens een onderzoek van de organisatie BINA, die interviews had met 500 Israëli’s. (zie YnetNews)

Het is hier de hele dag, in de aanloop naar Jom Kipoer, al tamelijk rustig. Vanaf vanavond tot morgenavond zal er vrijwel geen auto meer op straat zijn, en zullen ‘de kinderen spelen op de straten’, zelfs op de hoofd­wegen. Een heel bijzondere dag!

Ook wij zullen op deze dag niet eten. En geen internet gebruiken. Ook dat hoort voor ons bij vasten, en is wellicht lastiger dan niet eten…