Van vreugde druisen

Ik heb het heel wat keren gezongen: ‘Dat ’s Heeren huis van vreugde druise…’ (Ps. 98:3, berijming 1773). De regel speelde steeds door mijn gedachten deze avond. Ik ben naar de Kotel (‘Klaagmuur’) geweest om daar iets mee te maken van Simchat Tora, ‘de Vreugde der Wet’.

Aanleiding voor dit feest is dat de jaarlijkse lezing van de Tora afgerond wordt. Tegelijk begint men dan aan een nieuwe cyclus, met de lezing van Genesis 1:1-2:3. In Israël is de dag voor Simchat Tora de dag direct na het Loofhuttenfeest, die ook nog een speciale feestdag is (Sjemini Atseret). Buiten Israël wordt Simchat Tora nog een dag later gevierd.

dansen met de Tora

Het is bijzonder om mee te maken hoe uiting wordt gegeven aan de vreugde over Gods Woord. Dat gebeurt met name bij de Hakafot (‘cirkels’). Een aantal mensen maakt een ronde­dans met een Tora-rol in de armen. Daarom­heen is er een grotere kring van mensen die, vaak hand in hand of in polonaise, danst en springt. Kinderen doen ook mee, kleintjes op de schouders van vader en vaak met een kleine Tora of een knuffel in de vorm van een Tora in de armen.

Er is gezegd: ‘Op Simchat Tora willen de rollen dansen; wij worden hun voeten.’

Toen bij de Kotel de meeste ‘diensten’ afgelopen waren verliet ik de Oude Stad via de Joodse wijk. Daar waren nog groepen studenten van jesjivot, die dansten op een plein of dansend op weg waren naar hun jesjiva (Talmoed­school), en hoorde ik overal , uit synagogen en jesjivot, vrolijk zingen en klappen – een ‘druisen van vreugde’!