Sneeuw

Het heet “de ergste decemberstorm sinds 1953”. In Jeruzalem ging het met veel sneeuw gepaard. De hoofdwegen naar Jeruzalem waren afgesloten. De bussen reden niet. Op veel plaatsen viel de stroom uit, doordat bomen op electriciteitskabels zijn gevallen.

auto’s onder boomtakken die door het gewicht van de sneeuw afbraken
auto’s onder boomtakken die door het gewicht van de sneeuw afbraken
bergen sneeuw
bergen sneeuw

Op een gunstig moment waren er nog wel mooie plaatjes te schieten: