Internationale Bijbelstudie

The 1st International Bible Study Week was een bijzondere bijeen­komst, niet alleen doordat in totaal 80 deelnemers uit 10 verschil­lende landen elkaar ontmoetten, maar ook door hoe mensen uit twee werelden, christenen en Joden, bijeen waren. Het waren hier niet twee werelden apart. We hebben gezien en ervaren dat we veel delen – en hoe goed het is om daar concreet mee bezig te zijn.

De Times of Israel schreef in een kort verslag:

“The nuns mingling with kippah-wearing men gathered in the bright lobby of Hotel Yehuda last week are not part of a political statement or social experiment. The unusual mix of participants are in Jerusalem for a ground­breaking new program that brings Jews and Christians together to discuss and learn about the Bible in its birthplace.”

lezing van Gabriel Barkay

De BSW was van 6 t/m 9 juli 2015. De eerste drie dagen waren er lezingen in het luxe Hotel Yehuda: op vier tijdstippen telkens parallel twee lezingen. Het meerendeel van de sprekers was Joods. Sommige van hen lieten hun licht (vanuit Joodse uitleg, Talmoed en andere geschriften) ook schijnen over gedeelten van het Nieuwe Testament. Er kwamen heel uiteen­lopende onderwerpen aan de orde, zoals:

  • De Stad van David, in de Bijbel en de archeologie
  • De Tempel van Salomo, idem
  • De interpretatie van de Hebreeuwse Bijbel bij Qumran
  • Sara en Hagar, in Joodse en christelijke interpretatie
  • Psalm 22 en de kruisiging, de Joodse reactie
  • Het geheim van ‘de zeven soorten’ (vruchten van het land)
  • De liefde van God in de Hebreeuwse Bijbel (het ‘O.T.’)
  • Maria Magdalena in Oosterse en Westerse tradities

Op de vierde dag waren er drie excursies. Ik zelf nam deel aan die naar Hebron en omstreken. Ik heb veel nieuwe dingen gehoord en gezien. Wat me vooral aansprak was de manier waarop de gids de Bijbel liet (weer)klinken – ook op Tel Hebron en bij de plaatsjes Karmel, Ma’on en Abigail.

Organisatie/s

De Bijbelstudieweek is georganiseerd in een joods-christelijke samenwerking; door

Beiden zijn gedreven door het verlangen een verscheidenheid van Joden en christenen samen te brengen rond de Bijbel. Peles:

“People studying the Bible together with no prejudices,
in an environment where everyone is equal.
For me this is the fulfillment of a life mission.”

Volgend jaar

Er wordt alweer gewerkt aan een volgende Internationale Bijbel­studie­week. Als u nu toch van plan was om een reis naar Israël te maken, is het een goed idee om die zo te plannen dat u (een deel van) de Internationale Bijbelstudieweek kunt meemaken.

In 2016 zal deze D.V. worden gehouden
van 4 t/m 7 juli

BibleStudyWeekHet volledige programma – 12 lezingen en een dag excursie – kostte dit jaar €176. Voor wie slechts een deel wilde meemaken was het €42 per dag, €55 voor de excursie. Voor studenten en senioren was er een korting. Het kan nog goedkoper worden – als er meer mensen gaan mee­doen…