Synagoga en Ecclesia

Bij een presentatie zag ik een foto van een beeld van Synagoga en Ecclesia dat ik nog niet kende. Een mooi beeld (zie onderaan de pagina). Maar eerst even een paar minder fraaie beelden.

Er is een uitgebreide traditie van afbeeldingen van Ecclesia, de zelfbewuste ‘Vrouwe Kerk’, tegenover Synagoga, de synagoge uitgebeeld als een vrouw. Het meest kenmerkende van Synagoga is dan dat ze geblinddoekt is (vrij naar 1 Cor. 3:15). Verder: een kroon die van haar hoofd afglijdt, een geknakte staf in haar hand, en/of de tafelen met de wet (ondersteboven!), en/of een bokkekop. En zulks meer. Terwijl Ecclesia gekroond is, de kruisstaf in haar ene hand, in de andere een kelk.

Een paar voorbeelden:
Ecclesia en Synagoga
Portaal van de Liebfrauenkirche in Trier;
links Ecclesia (en Petrus en Adam);
rechts Synagoga (en Judas en Eva)

Ecclesia en Synagoga Ecclesia en Synagoga

Er zouden nog veel meer voorbeelden te geven zijn. Ze geven een duidelijk maar ook zeer triest beeld van hoe de kerk de synagoge steeds heeft weggezet. Het is een onderdeel van hoe de kerk – zelf verblind! – het Jodendom onrecht heeft aangedaan.

Een heel ander beeld geeft ‘Synagoga and Ecclesia in Our Time’. De naam verwijst naar Nostre Aetate (‘in onze tijd’), de zeer belangrijke verklaring van de Rooms katholieke kerk aangaande het Jodendom, die een ommekeer liet zien in de houding tegenover het Jodendom. De vervangingstheologie werd nadrukkelijk afgewezen, de blijvende geldigheid van het Jodendom werd erkend, en elke vorm van antisemitisme werd veroordeeld. Dat was in 1965. Ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubileum maakte Joshua Koffman een nieuw beeld van Synagoga en Ecclesia. De een met de Torarol in de hand, de ander met haar Bijbel – ze zitten naast elkaar als gelijken, allebei gekroond; ze zijn naar elkaar toegekeerd en lezen bij elkaar mee.

Hieronder foto’s van een voorstudie en van het uiteindelijke beeld, dat staat bij de Universiteit van Philadelphia:

Synagoga en Ecclesia

Synagoga en Ecclesia

Synagoga en Ecclesia