Einde van het CIS aan de HaPalmach Street

Dit het 12de en laatste blog van mijn hand. Onze tijd aan de HaPalmach Street in Jeruzalem zit erop. Voorlopig is het CIS weer alleen in Ede te vinden. Maar niet voor lange tijd. Want de nieuwe ‘representative in Israel’, Albert Groothedde, is niet alleen benoemd en in dienst getreden, maar heeft ook een visum gekregen om het werk in Israël ter hand te nemen. In het voorjaar van 2018 hopen hij en zijn gezin naar Israël te vertrekken.

Wat betekent de presentie van het CIS in Israël? Er zijn kerken die met dikke draden aan (de grond van) dit land zijn verbonden: de Grieks Orthodoxe Kerk, de Russisch Orthodoxe Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, de Kopten, de Armeniërs en nog vele andere kerken. Zij hebben al eeuwen lang grote stukken land in bezit. Er zijn enkele protestantse kerken die hier ook bezittingen hebben: de Lutherse Kerk uit Duitsland, de Anglicaanse Kerk, de Zweedse kerk, er is een Baptist House, en zo zijn er nog enkele kerken. Tegenover al die kerken steekt de aanwezigheid van het CIS heel mager af. De band met (de grond van) het land is een dunne draad.

Maar je kunt ook anders naar de presentie kijken. Niet naar de banden die je hebt met de grond en de bezittingen in het land, maar naar de banden die je hebt met het volk. En dan is het misschien een heel ander verhaal. Want kerken met dikke draden met het land hebben soms maar heel dunne draden met het volk. Dat geldt overigens niet voor de genoemde protestantse kerken. Die zetten hun bezittingen in om contact te hebben met het Joodse volk. Maar veel kerken van Orthodoxe huize zijn hier in Israël voor de heilige plaatsen en om pelgrims gelegenheid te geven om op heilige plaatsen te bidden. Die kerken hebben oude rechten, omdat ze hier al honderden jaren en sommige zelfs meer dan duizend jaar zijn. Maar aandacht voor de Joden die hier wonen is er meestal niet. Zeker niet voor het Jodendom als het volk van God, waarmee God een verbond sloot dat nog altijd van kracht is.

Het CIS wil er zijn voor het contact met het volk. Het eerste woord van de visie van het CIS luidt:  luisteren! We denken niet dat wij als kerk uit de volken alles al weten en hebben begrepen van de Schriften en van de God die in het boek van de profeet Jesaja heet: de Heilige van Israël. Door onze Heer Jezus Christus zijn we aan Israël verbonden geraakt. In de eerste eeuwen waren er Joodse gemeenten en gemeenten uit de volken. Later bijna alleen nog maar gemeenten uit de volken. Van luisteren was – vaak uit hoogmoed – lange tijd geen sprake meer. In Israël hoorde ik iemand zeggen: als de kerk uit de volken de band met Israël loslaat valt de kerk terug in het heidendom. Daarom wil het CIS luisteren, dienen en getuigen. Waar het kan willen we delen wat wij in en door Jezus de Messias hebben ontvangen.

Ik dank ieder hartelijk die de blogs van de HaPalmach Street heeft willen lezen.

Ds Rien Vrijhof, Jeruzalem