CIS

Het Centrum voor Israëlstudies richt zich op de ontmoeting tussen Joden en christenen.

Het is een samenwerkingsverband van:

  • de christelijke gereformeerde kerken
  • de christelijke hogeschool Ede
  • de gereformeerde zendingsbond

Momenteel werkt voor het CIS in Jeruzalem: Albert Groothedde.

Zie voor meer informatie: www.hetcis.nl

logo van het CIS