Noam Zion

toevoeging van Noam Zion bij Dagboek bij de najaarsfeesten

5 tisjri (11 sept.)

Wat is tesjoeva (bekering)?


Wanneer een zondaar zijn zonden achter zich laat en ze wegdoet uit zijn gedachten en zich in zijn hart voorneemt ze nooit weer te begaan. Zoals Jesaja 55:7 zegt: ‘Laat de goddeloze zijn wegen verlaten (...).’ En Jeremia 31:18 zegt: ‘Nadat ik terugkeerde (tesjoeva deed), had ik berouw.’ (...)

[Hij moet het punt bereiken waarop] hij weet dat hij niet meer terug zal keren naar zijn zonde, zoals Hosea 14:4 zegt: ‘Wij zullen niet langer zeggen tot de werken van onze handen: ‘Jullie zijn onze goden.’’

Hij moet de zaken die hij zich voorgenomen heeft in zijn hart met woorden belijden en vaststellen.
(bron: Misjne Tora, Hilchot Tesjoeva 2:1-2)