SEPTEMBER 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ELLOEL 5781 TISJRI 5782

Klik op de data hierboven voor de pagina over die dag.

Dagboek bij de najaarsfeesten
1 t/m 30 september 2021

Dit ‘dagboek’ is geschreven door Aart Brons, die van 2012 tot 2017 namens het CIS in Israël woonde en werkte.


Hij schreef het in eerste instantie voor 2017. Vervolgens is het jaarlijks opnieuw ge­bruikt, met de nodige aanpassingen omdat de feesten telkens op andere datums en dagen van de week vallen.
Dit jaar begint het Joodse nieuwe jaar (5782) op dinsdag 7 september. Dat is 1 tisjri. De bijzondere dagen in tisjri - in de Bijbel verankerd, maar in de kerk uit het zicht verdwenen - zijn:

Rosj Hasjana Nieuwjaarsfeest 1-2 tisjri 7-8 september
Jom Kipoer Grote Verzoendag 10 tisjri 16 september
Soekot Loofhuttenfeest 15-22 tisjri 21-28 september

Zie voor een totaaloverzicht de Joodse kalender op www.kerkenisrael.nl


Niet alleen de datums uit dit schemaatje zijn speciaal. Ook veel dagen daaromheen hebben een bijzondere lading. Daarom geven we elke dag informatie. Ook al vóór Rosj Hasjana. Je* zult zien dat er dan al heel wat gaande is.


* Terwille van het leesgemak zullen we u in het vervolg tutoyeren,
in de hoop dat niemand zich daardoor beledigd voelt.


‘Dagboek’ lijkt een vreemde titel voor pagina’s op een website. Waar het om gaat, is dat je per dag het stukje leest dat speciaal voor die dag geschreven is. Zo blijf je up-to-date bij de Joodse feesten. En zo zullen de stukjes het beste tot hun recht komen.


Als je naar www.centrumvoorisraelstudies.nl/dagboek gaat, krijg je in de periode van dit dagboek direct de pagina voor de dag. Je kunt via de balk die boven- en onderaan iedere pagina staat naar een andere dag springen. Door te klikken op de titel (‘Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten 2021’) kom je weer bij deze inleiding.


Elke pagina heeft als opbouw

  •  een korte inleiding en koppelingen naar de onderdelen op de pagina;
  •  informatie die past bij de dag;
  •  iets om over door te denken;
  •  nog iets ‘extra’, dat aansluit bij het besprokene.

Overzicht van de dagen

september 2021
elloel 5781
1 24 Voorbereiding in de maand elloel
2 25 Wakker worden! • De sjofar
3 26 ‘Als de bazuinen klinken...’
4 27 Sjabbat Lezingen in de synagoge
5 28 Sliechot - gebeden om vergeving
6 29 4x Nieuwjaar • ‘Goed en zoet’
7 1 Rosj Hasjana Dag van oordeel • Tasjliech
8 2 Rosj Hasjana 2 Tien betekenissen van de sjofar
9 3 Vasten van Gedalja Gedalja • vastendagen
10 4 Geduchte dagen
11 5 Sjabbat sjoeva Sjabbat sjoeva • Onze Vader, onze Koning...
12 6 Bekering
13 7 Vergeving en verzoening tussen mensen
14 8 Gerechtigheid, gebed en vasten
15 9 Grote Verzoendag in de Bijbel
16 10 Jom Kipoer Grote Verzoendag in de synagoge
17 11 Jona
18 12 Het gebed van elke dag
19 13 Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest
20 14 Loofhuttenfeest in de Bijbel
21 15 Soekot Loofhuttenfeest • onderdak • onderweg
22 16 Soekot 2 Loelav, Hallel
23 17 Soekot 3 Gasten in de Soeka
24 18 Soekot 4 Je moet blij zijn...
25 19 Soekot 5 Prediker
26 20 Soekot 6 Loofhuttenfeest in het NT
27 21 Soekot 7 Het grote Hosanna
28 22 Sjmini Atsèrèt Slotfeest
29 23 Simchat Tora Vreugde der Wet
30 24 Een nieuwe ronde
tisjri 5782
september 2021


Klik op de data hieronder voor de pagina over die dag.

SEPTEMBER 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ELLOEL 5781 TISJRI 5782