Het CIS - waarom?


Doelstelling

Het Centrum voor Israëlstudies wil de joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Deze doelstelling wordt bereikt op het gebied van studie, bezinning en onderwijs, alsmede door het stimuleren van de daadwerkelijke ontmoeting tussen Israël en de kerk.

Doelgroep

Achtergrond

Uitgangspunten

Kernwoorden

Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze nastreeft, wordt gekenmerkt door de kernwoorden: luisteren, dienen, getuigen


Het uitgebreidere visiedocument van het Centrum voor Israëlstudies is op te vragen bij het secretariaat via cis@che.nl. Zie ook de lezing ‘Witness to Israel’ (in het Engels!).

Meer: