Overzicht van de website

 

HOME

het CIS

waarom?

wie?

waar?

ons logo

in Israël

Israël-consulent

A. Brons (2012-2017)

weblog » - Weblog van Aart Brons en Rien Vrijhof, 2012-2017

C.J. Rodenburg (2003-2010)

columns » - Over Bijbelse personen en Hebreeuwse woorden

over kerken en synagogen

enkele kerken in Jeruzalem

enkele synagogen in Jeruzalem

reizen

verslagen

2006 oktober - studentenreis tijdens Loofhuttenfeest

2007 april - thema: Tussen twee bergen

2008 mei - kennismakingsreis

2008 december - studentenreis tijdens Chanoeka

2009 mei - thema: Naar de bronnen

2010 april - reis voor docenten van de CHE

2010 juni - thema: Jeruzalem, huis van gebed voor alle volken

2011 oktober - studentenreis

studie

spreekbeurten

studiebijeenkomsten

verslagen

25-09-2006 - Geen verzoening zonder bekering
24-03-2007 - Bidden om vrede voor Jeruzalem
24-09-2007 - presentatie “Hoop voor Israel”
04-12-2007 - debat over “Hoop voor Israel”
05-04-2008 - Christelijke presentie in Israel
29-09-2008 - Hoe leest u “Israel”?
30-09-2009 - presentatie van “Wees heilig”
08-11-2010 - Joodse volgelingen van Jezus
06-09-2012 - Rust in 24/7 economie
23-06-2014 - Conferentie met Messiasbelijdende Joden
23-11-2016 - Messiaanse stemmen over Joodse feesten

cursussen

voorbeeld

onderwerpen

colleges aan de CHE

colleges aan de TUA

leeskring

publicaties

artikelen » - archief met veel artikelen

materiaal

kopij

Israëlzondag 2017

Israëlzondag 2016

Israëlzondag 2015

Israëlzondag 2014

Israëlzondag 2013

Israëlzondag 2012

jeugdwerk

preekschetsen

Gen. 18:17-19 - van ds A. Brons
Gen. 41 - van ds A.K. Wallet
Gen. 45:7 - van ds R. van de Kamp
Exod. 16 - pdf-bestand
Lev. 25:23 - van ds G. Drayer
Deut. 6 - pdf-bestand
Psalm 19 - van ds A. Brons
Psalm 122 - van ds A. Brons
Psalm 124 - pdf-bestand
Zach. 12:3,10 - van ds J.A. van der Velden
Matt. 1:3, 5b - van ds R. van de Kamp
Hand. 3:19-21 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 15:16-18 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 15:19-21 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 23:6 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 26:6-9 - van prof.dr G.C. den Hertog
Rom. 11:26 - van ds J.A. van der Velden
ideeën - suggesties voor de Israelzondag

boeken

Israël, volk-land-staat

Pasen

Hoop voor Israël

gespreksvragen

Wees heilig!

Geen verzoening zonder...

Hoe leest u Israël?

Joodse volgelingen van Jezus

Een eenzaam avontuur

Hoe ... Hem ontmoeten?

Hoezo Israël?

Reiswijzer voor Israël

dagboek Najaarsfeesten

sitemap