Overzicht van de website

 

HOME

het CIS

waarom?

wie?

waar?

ons logo

in Israël

Israël-consulent

A. Brons (2012-2017)

weblog » - Weblog van Aart Brons en Rien Vrijhof, 2012-2017

C.J. Rodenburg (2003-2010)

columns » - Over Bijbelse personen en Hebreeuwse woorden

over kerken en synagogen

enkele kerken in Jeruzalem

enkele synagogen in Jeruzalem

reizen

verslagen

2006 oktober - studentenreis tijdens Loofhuttenfeest

2007 april - thema: Tussen twee bergen

2008 mei - kennismakingsreis

2008 december - studentenreis tijdens Chanoeka

2009 mei - thema: Naar de bronnen

2010 april - reis voor docenten van de CHE

2010 juni - thema: Jeruzalem, huis van gebed voor alle volken

2011 oktober - studentenreis

studie

spreekbeurten

studiebijeenkomsten

verslagen

25-09-2006 - Geen verzoening zonder bekering
24-03-2007 - Bidden om vrede voor Jeruzalem
24-09-2007 - presentatie “Hoop voor Israel”
04-12-2007 - debat over “Hoop voor Israel”
05-04-2008 - Christelijke presentie in Israel
29-09-2008 - Hoe leest u “Israel”?
30-09-2009 - presentatie van “Wees heilig”
08-11-2010 - Joodse volgelingen van Jezus
06-09-2012 - Rust in 24/7 economie
23-06-2014 - Conferentie met Messiasbelijdende Joden
23-11-2016 - Messiaanse stemmen over Joodse feesten

cursussen

voorbeeld

onderwerpen

colleges aan de CHE

colleges aan de TUA

leeskring

publicaties

artikelen » - archief met veel artikelen

materiaal

kopij

Israëlzondag 2017

Israëlzondag 2016

Israëlzondag 2015

Israëlzondag 2014

Israëlzondag 2013

Israëlzondag 2012

jeugdwerk

preekschetsen

Gen. 18:17-19 - van ds A. Brons
Gen. 41 - van ds A.K. Wallet
Gen. 45:7 - van ds R. van de Kamp
Exod. 16 - pdf-bestand
Lev. 25:23 - van ds G. Drayer
Deut. 6 - pdf-bestand
Psalm 19 - van ds A. Brons
Psalm 122 - van ds A. Brons
Psalm 124 - pdf-bestand
Zach. 12:3,10 - van ds J.A. van der Velden
Matt. 1:3, 5b - van ds R. van de Kamp
Hand. 3:19-21 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 15:16-18 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 15:19-21 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 23:6 - van prof.dr G.C. den Hertog
Hand. 26:6-9 - van prof.dr G.C. den Hertog
Rom. 11:26 - van ds J.A. van der Velden
ideeën - suggesties voor de Israelzondag

boeken

Israël, volk-land-staat

Pasen

Hoop voor Israël

gespreksvragen

Wees heilig!

Geen verzoening zonder...

Hoe leest u Israël?

Joodse volgelingen van Jezus

Een eenzaam avontuur

Hoe ... Hem ontmoeten?

Hoezo Israël?

Reiswijzer voor Israël

dagboek Najaarsfeesten

dagboek Najaarsfeesten 2021

dagboek Najaarsfeesten 2020

dagboek Najaarsfeesten 2019

dagboek Najaarsfeesten 2018

dagboek Najaarsfeesten 2017

sitemap