boek: Hoezo Israël? Hoezo Israël?

Gespreksstof voor bijbelkringen


Medewerkers van het CIS schreven een uniek bijbelstudieboek voor gemeenten en kringen om in gesprek te gaan over de verhouding tussen kerk en Israël. Een genuanceerd boek dat de prikkelende en actuele vragen aan de orde stelt.


De bijbelstudies laten zien dat de unieke band die God gelegd heeft met het Joodse volk niet is doorgesneden. Daarom heeft de kerk nog steeds een bij­zondere relatie met Israël. Volgens de auteurs kunnen we ook veel leren van de Joodse traditie als het gaat om het gebed, de omgang met de wet en de feesten. Daarnaast komen spannende vragen aan de orde over bijvoorbeeld de landbelofte en het slepende conflict in het Midden-Oosten.

Inhoudsopgave

I. Hoezo Israël? Luisteren naar de Joodse stem 

1. Het gebed als eredienst van het hart

2. Leven met de Thora

3. Leren van Israëls feesten
II. Hoezo Israël? Zijn er nog specifieke beloften voor dit volk?

4. Kerk en Israël, blijvend verbonden?

5. Hoop voor Israël, gegronde verwachting?
III. Hoezo Israël? Recht op het land?

6. Het land is geen doel in zichzelf

7. Het land stelt op de proef

8. Het land in het boek Deuteronomium

9. Bijbels recht
IV. Hoezo Israël? Woorden en daden

10. ‘De vreemdeling die binnen uw poorten is...'

11. Wanneer verzoening onmogelijk lijkt
Literatuur voor verdere studie

Nu verkrijgbaar

Uitgegeven door Boekencentrum 
en ook te bestellen via cis@che.nl voor € 11,90 incl. verzendkosten.