Nieuwe Israëlconsulent voor het CIS:

Albert Groothedde

Albert Groothedde


Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft Albert Groothedde benoemd als Israëlconsulent. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2017.


Drs. Groothedde heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn. Ook studeerde hij internationale betrekkingen in Groningen en heeft hij ruime journalistieke ervaring. Hij werkte onder meer als redacteur voor het Reformatorisch Dagblad; momenteel is hij chefredacteur voor uitgeverij De Banier. Begin 2018 hoopt hij met zijn gezin naar Jeruzalem te verhuizen.


Albert Groothedde (35) over zijn benoeming:

“De Nederlandse kerken en organisaties die samenwerken in het CIS verlangen ernaar om hun verbondenheid met het Joodse volk te tonen in woord en daad. Als Israëlconsulent mag ik dat in Jeruzalem concretiseren; een prachtige taak! Eeuwenlang is de houding van ons christenen ten opzichte van het Jodendom gekenmerkt door geweld en onderdrukking. Ik ervaar het als een voorrecht om straks in Jeruzalem te mogen werken aan duurzame, vreedzame relaties met ‘onze oudste broeder’. Daarbij kan ik voortborduren op de vele goede contacten die er al zijn dankzij mijn voorgangers. Natuurlijk houd ik de opgedane kennis en ervaringen niet voor mezelf – zulke dingen wil je delen.”


De taak van de Israël-consulent

is: het bevorderen van de joods-christelijke ontmoeting in brede zin.
De belangrijkste onderdelen van zijn takenpakket zijn:

Zie verder de uitgebreide taakomschrijving
Zie ook de weblog vanuit Jeruzalem

Voorgangers

Drs. Albert Groothedde volgt ds. Aart Brons op.
Daarvoor was drs. Kees Jan Rodenburg Israëlconsulent.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben een langere traditie van ‘Israël-werkers’.