Materiaal voor Israëlzondag 2012


Voor een dienst op de Israëlzondag bieden wij graag onderstaand materiaal aan.


Download hier:


Folder voor de
Israëlzondag

Preekschets
Exodus 16

‘kerkboekje’
voor de kinderen