Materiaal voor Israëlzondag 2013

Gods gemeente(t)huis
Leren van de Joodse huisgodsdienst


Graag biedt het Centrum voor Israëlstudies ook dit jaar weer een handreiking aan voor de invulling van de Israël­zondag.


Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘Gods gemeente(t)huis’, waarbij we willen nadenken over het gezin als de plaats waar het geloof wordt voorgeleefd en doorgegeven. Wat kunnen we in dit kader leren van de Joodse huis­godsdienst?

Het Centrum voor Israëlstudies heeft hiervoor een brochure ontwikkeld, die gratis te bestellen is. Deze brochure kan op Israëlzondag, wanneer we traditiegetrouw onze verbondenheid met Israël onderstrepen, aan gemeenteleden uitgereikt worden.


Naast de brochure bieden we ook het volgende aan (klik erop om te downloaden):Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke de Bruin-Steitner, managementassistent van het CIS, via cis@che.nl of 0318-696577