Materiaal voor Jeugdwerk


voorkant van de brochureVoor de jongeren in de gemeente bieden wij graag materiaal aan waarmee ze op Israëlzondag of een ander moment kunnen nadenken over hun relatie met Israël. Voor veel jongeren is Israël een land op afstand of een onder­werp dat vooral vragen oproept. In een programma dat speciaal geschreven is voor jeugdverenigingen, ontdekken jongeren wat de betekenis van Israël is en waarom je als christen met Israël en het Joodse volk verbonden bent. De bijbel­studie in dit programma mag gekopieerd worden en door jongeren - en uiteraard ook ouderen - in de gemeente gebruikt worden voor een verdiepend gesprek over Israël.


Download hier: