Materiaal voor Kerkbladen e.d.


Ons is verzocht om korte stukjes te schrijven voor een plaatselijk kerkblad. Dit materiaal stellen we ook graag ter beschikking aan anderen.


De stukjes staan op aparte webpagina’s. Bij elk stukje vindt u een link waarmee u het als WORD-bestand kunt downloaden.


U mag deze kopij vrij gebruiken. Op twee voorwaarden:


te gebruiken kopij: