Materiaal voor Israëlzondag 2017

thema: Jeruzalem ... dat ik bemin?


folder Israëlzondag 2017Voor de Israëlzondag - in 2017 op 1 oktober - bieden wij u graag de volgende materialen aan: