Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten
september oktober
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
elloel tisjri

Klik op de data hierboven voor de pagina over die dag.


Vandaag, 4 oktober = 14 tisjri
vooravond van Soekot

Vanavond begint het Loofhuttenfeest. Vandaag wil ik daar een paar algemene dingen over doorgeven.


Twee keer derde in een rij

De bepalingen voor het Loofhuttenfeest zijn te vinden in Leviticus 23:33-43 en Deuteronomium 16:13-15. Het Loofhuttenfeest is de afsluiting in twee series van drie.

Soekot is uniek door een dubbel karakter. De najaarsfeesten hebben een universele trek. We hebben daar iets van gezien: het gaat over God als Schepper, Koning, Rechter. De pelgrimsfeesten daarentegen focussen op (de geschiedenis van) Israël. Soekot doet dat ook, maar heeft tegelijk ook universele trekken. Van dit feest zegt de profeet Zacharia dat ook de volkeren het zullen (moeten!) vieren (Zach. 14:16-19). En in Numeri 29:12-39 staan ook voorschriften voor het feest, namelijk voor de offers die gebracht moeten worden. Het blijkt om zeventig offers te gaan. Rabbi Eliëzer zei: ‘Waarom worden er zeventig offers gebracht op Soekot? Vanwege de zeventig volkeren van de wereld’ (Soeka 55b; zeventig is het getal van de volkeren, vgl. Gen. 10). Rashi geeft als commentaar: ‘Om vergiffenis voor hen [de volkeren] te bewerken, zodat over de hele aarde regen zal vallen.’ Zie voor meer hierover: Sukkot: the dual festival. Ondertussen is het dan des te merkwaardiger dat de kerk wel Pasen en Pinksteren, maar geen Loofhuttenfeest viert...

‘De tijd van onze vreugde’

Soekot wordt ook zman simchatenoe genoemd, ‘de tijd van onze vreugde’. Op dit laatste, grootste oogstfeest is er allicht reden tot bijzondere vreugde. Maar vreugde is ook met zoveel woorden geboden. Zo’n gebod vinden we niet bij het Paasfeest. Bij het Wekenfeest (dat één dag duurt) één keer (Deut. 16:11). Bij het Loofhuttenfeest (dat zeven dagen duurt) drie keer:

Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, en de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. Zeven dagen moet u het feest vieren voor de HEERE, uw God, op de plaats die de HEERE zal uitkiezen. Want de HEERE, uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen; daarom moet u werkelijk blij zijn. (Deut. 16:14-15)
Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. (Lev. 23:40)

Vooruitblik

We zullen vanaf nu negen dagen bezig zijn met Soekot en wat daarbij is gaan horen. De Bijbel zegt dat dit zeven dagen moet duren, met de eerste en zevende dag als een sabbat. In het Jodendom is er nog iets bij gekomen: a) het Slotfeest, Sjmini Atsèrèt, en b) ‘Vreugde der Wet’, Simchat Tora. In Israël vallen die beide samen op de achtste dag. Buiten Israël wordt Simchat Tora nog een dag later gevierd. Ik ga in mijn ‘Dagboek’ daarin mee, en zo komen we aan negen dagen feest!


Om over na te denken

Kort overzicht van de pelgrimsfeesten


september oktober
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
elloel tisjri

Klik op de data hierboven voor de pagina over die dag.