Materiaal voor Israëlzondag 2014

thema: Bidden voor Israël, bidden met Israël


Voor de Israëlzondag bieden wij graag onderstaand materiaal aan.


Download hier:


Folder voor de
Israëlzondag

Preekschets
Psalm 124

‘Maak je eigen tefilien’
voor de kinderen


Enkele belangrijke Joodse gebeden zijn:Beschikbare kopij (voor gemeenteblad o.d.) over het Joodse gebed: