Stichting Centrum voor Israëlstudies

Dit is de oude website van het CIS. De nieuwe is: hetcis.nl
Deze site is bijgewerkt tot eind 2017. Er zijn items weggelaten.


Albert Groothedde Nieuwe Israëlconsulent


Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft Albert Groothedde benoemd als Israëlconsulent. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2017. Hij wordt de opvolger van ds. Aart Brons, die in de periode 2011-2017 voor het CIS in Jeruzalem werkte.


Meeleven met de Joodse najaarsfeesten

Voor de periode van 15 september t/m 14 oktober 2017 hebben we een speciaal ‘dagboek’.

In die periode vallen Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhutten­feest. Ook op de dagen daaromheen is er veel aan de orde. We willen u daarom in deze tijd graag laten meeleven met Israël. Elke dag geven we enige informatie en stof tot nadenken aan de hand van de Joodse kalender.

Lees mee en leef mee! U kunt als u dat wilt elke dag een mailtje krijgen met een link naar de pagina voor die dag. Klik hier voor meer informatie.


Hoezo Israël?

cover van Hoezo Israel?

Gespreksstof voor bijbelkringen


Medewerkers van het CIS schreven een uniek bijbelstudieboek voor gemeenten en kringen om in gesprek te gaan over de verhouding tussen kerk en Israël. Een genuanceerd boek dat de prikkelende en actuele vragen aan de orde stelt.


De bijbelstudies laten zien dat de unieke band die God gelegd heeft met het Joodse volk niet is doorgesneden. Daarom heeft de kerk nog steeds een bijzondere relatie met Israël. Volgens de auteurs kunnen we ook veel leren van de Joodse traditie als het gaat om het gebed, de omgang met de wet en de feesten. Daarnaast komen spannende vragen aan de orde over bijvoorbeeld de landbelofte en het slepende conflict in het Midden-Oosten.

meer...

Israël-avond

Het CIS helpt u graag bij de invulling van Israël-avonden of een cursus over (Kerk en) Israël. Zie daarvoor de pagina Spreekbeurten.

Ook kunnen we u helpen met materiaal. Bijvoorbeeld een programma voor jongeren over verbonden-zijn met Israël. U kunt dit programma bestellen via cis@che.nl.

Aart BronsIsraël­consulent

Ds. Aart Brons werkte t/m augustus 2017 voor het CIS als Israël­consulent. Hij woonde - met zijn vrouw Tineke - in Jeruzalem, waar hij contact had met allerlei mensen en instellingen, om concreet invulling te geven aan waar het CIS voor staat: de ontmoeting tussen kerk en Israël (iets daarvan vindt u in de weblog vanuit Jeruzalem.

Vanaf september t/m november zetten ds. Rien Vrijhof en zijn vrouw het werk voort. Dit is dus slechts voor een korte periode, ter overbrugging. Het CIS beoogt begin 2018 weer een werker voor een periode van meerdere jaren uit te zenden.