Voor de Israëlzondag

Preken en schetsen

Op deze site vindt u een aantal preken en preekschetsen, als handreiking voor de invulling van een Israëlzondag in de gemeente:

Op de site van de Chr. Geref. deputaten ‘Kerk en Israël’ is meer te vinden: vier preekschetsen en een groot aantal Schriftstudies.

Invulling van de dienst

We geven ook graag suggesties voor de diensten op Israëlzondag.
Ds. S.J. van der Vlies heeft een aantal suggesties voor de wetslezing gegeven.

Meer...

Naast deze schetsen verwijzen we u naar het boek Hoop voor Israël, Perspectieven uit Handelingen, dat vanuit het Centrum voor Israëlstudies is verschenen. Daarin staan acht artikelen over verschillende hoofdstukken uit het boek Handelingen, met homiletische schetsen. Deze zijn uitermate geschikt voor de invulling van een Israëlzondag; onder ‘publicaties’ vindt u op deze site gespreksvragen voor een verdere verwerking van de studies uit Hoop voor Israël.