studiereis > verslag > mei 2009

Zie ook de foto’s

Tiendaagse reis ‘naar de bronnen’ 19- 29 mei 2009


bronnenHet thema van deze reis: “naar de bronnen”:

Op deze manier wil het Centrum voor Israël­studies werken aan onze missie: de ontmoeting met het Jodendom te bevorderen. Dat kan het beste door echt in contact te komen met Joden en met de situatie van Israël vandaag.


Het verslag van deze reis is te uitgebreid om alles op één pagina te zetten. Daarom hier een overzichtspagina; klik op een link in het schema voor het verslag van een dag of lezing.


Er zijn ook nog een paar bijzondere pagina’s:


Programma

Dag

Programma

Onderdelen

Bijzonderheden

Di 19

Reis naar Nes Ammim

Aankomst Ben Gurion, met bus naar Nes Ammim
Uitwisseling doel en verwachtingen van de reis

Na aankomst in Israël in de middag, maken we een korte rit en zijn we voor het diner in Nes Ammim.
’s Avonds maken we verder kennis met elkaar en met het doel van de reis.

Wo 20

Nes Ammim,
Lochamei haGettaot
Akko

9.00: korte rondleiding Nes Ammim
10.00: bezoek aan Akko, de kruisvaardersburcht, moskee, karavanserai; lunch in Akko
14.00: bezoek aan het museum van de getto­strijders, Lochame haGettaot
18.00: diner
19.00: ontmoeting met dorpsbewoners uit  de omgeving, afkomstig uit verschillende bevolkings­groepen (indien mogelijk) Aansluitend gesprek over indrukken van deze dag.

Nes Ammim is door christenen opgericht als teken van solidariteit met Israël. We horen en zien welke functie Nes Ammim vandaag nog heeft.
Het museum Lochamei haGettaot geeft een indrukwekkend beeld van de Jodenvervolging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Rond Nes Ammim wonen Arabieren, Joden, Druzen, moslims en christenen. We maken kennis met de manier waarop zij met elkaar samenleven.

Do 21

Galilea


8.00: ontbijt
Langs de Jordaan naar de bronnen van de Jordaan
10.30: Bezoek Dan, resten altaar van Jerobeam
Aansluitend bezoek Berg der Zaligsprekingen, Tabcha, Kapernaüm
13.30: lunch aan het meer van Galilea
15.00: rondleiding kibboetz Lavi, kennismaking met orthodox Joods leven
18.00: diner en overnachting in Tiberias

We gaan op deze dag naar de bronnen van de Jordaan.
Vervolgens zien we iets van de oudere geschiedenis. Koning Jerobeam liet voor het Tienstammenrijk een altaar met een gouden stierkalf oprichten. De resten daarvan zijn nog te zien.
Langs de Jordaan bezoeken we de Berg der Zalig­sprekingen, wandelen door de velden waar Jezus wandelde met zijn discipelen, bezoeken de kerk van de broodvermenigvuldiging en Kapernaüm.
’s Middags krijgen we een rondleiding in kibboets Lavi, waar Gods wet wordt toegepast op de praktijk van elke dag. We krijgen een introductie op orthodox Joods leven.
’s Avonds spreken we opnieuw over onze ervaringen.

Vr 22

Van Galilea
naar Jeruzalem

8.00: ontbijt
9.00: uur boottocht meer van Tiberias
11.00: bezoek Nazareth village, evt. aankondigings­kerk in Nazareth
13.00: lunch
Reis naar Jeruzalem, waar we om 16.00 uur willen arriveren. We bereiden ons voor op het bezoek aan de synagoge of de klaagmuur, met aansluitend naar keuze een sabbatsmaaltijd bij Joodse gastgezinnen
18.00: Bezoek synagoge of Klaagmuur

Een boottocht op het meer van Galilea maakt stil.
We gaan naar Nazareth en zien de opgraving die een beeld geeft van het leven in Nazereth in de tijd van Jezus. Indien mogelijk zal Maarten Dekker iets over zijn werk onder Joden en Messiasbelijdende Joden vertellen.
We zijn op tijd in Jeruzalem voor het begin van de sabbat. Het begin van de sabbat bij de Klaagmuur laat ons de vreugde van de sabbatsbeleving zien. Anderen bezoeken een dienst in een synagoge. Wie wil zal worden uitgenodigd om een sabbatsmaaltijd in een orthodox Joods gezin mee te maken.

Za 23

Jeruzalem

’s morgens of ’s middags bezoek Messiasbelijdende gemeenten
20.00: evaluatie van bezoek aan synagoge en messiasbelijdende gemeenten met ds. C.J. Rodenburg

Vandaag houden we onze rustdag. Er is gelegenheid diverse diensten te bezoeken. Er zullen mogelijk­heden worden aangeboden om in kleinere groepen naar Messiasbelijdende gemeenten toe te gaan.

Zo 24

Rustdag

9.30: Kerkdienst in de Oude Stad o.l.v. ds. Rodenburg
11.00: Bezoek Gethsemane, Olijfberg, Via Dolorosa, Heilige Grafkerk
13.00: lunch in Oude Stad
15.00: bezoek Syrisch-orthodoxe kerk
17.00: terugkeer naar hotel
20.00: Lezing rabbijn Uriel Keesing over het lezen van de Bijbel in het Jodendom

Op zondagmorgen houden we een eigen kerkdienst. We zijn stil in Gethsemane. We wandelen langs de Via Dolorosa en bezoeken de kerk van het Heilige Graf. We zoeken andere christenen op in de Oude Stad om iets van hun ervaringen te horen.
’s Avonds willen we een rabbijn of andere bijbel­geleerde uitnodigen om te horen hoe de tekst van die week in het Jodendom gelezen wordt.

Ma 25

Jeruzalem en
Bethlehem


9.00: Bar Mitzwa bij Klaagmuur
10.00: naar Bethlehem
11.00: bezoek Shepherds Fields
12.00: bezoek Geboortekerk
13.00: lunch in Bethlehem Bible College
14.00: lezing over situatie Palestijnse christenen in Bethlehem
18.00: diner in Jeruzalem
20.00: Uitwisseling ervaringen

’s Morgens bij de Klaagmuur zien we hoe jongens hun eerste gedeelte uit de Thora mogen lezen en ‘zoon van de wet’ worden. Daarna gaan we naar Bethlehem. Interessant voor de geschiedenis, maar ook goed om kennis te maken met de hedendaagse situatie van Palestijnse christenen daar.
’s Avonds zijn we weer toe aan een uitwisseling van onze ervaringen.

Di 26

Jeruzalem

10.00: Bezoek aan de Davidsstad
13.00: lunch (graftuin)
14.00: vrije invulling, b.v. winkelen, museum, bezoek Yad waShem of bezoek aan de Knesseth
20.00: lezing ds. Kees Jan Rodenburg: betekenis van Bijbel, synagoge en Klaagmuur in Jodendom


We bezoeken de stad van David, waar door opgravingen resten van het paleis van David zijn blootgelegd. We lopen door de tunnel die Hizkia liet graven en komen bij de bron van Siloam. Door de oude stad lopen we naar de graftuin, waar we lunchen.
Op de middag worden verschillende opties aangeboden.
’s Avonds horen we een lezing van ds. Rodenburg die voor het CIS in Jeruzalem werkt. Hij spreekt met ons over de ervaringen die we hebben opgedaan.

Wo 27

Dode Zee

8.00: Excursie naar Dode Zee
13.00: lunch bij Ein Gedi
14.00: bezoek Massada
16.00: drijven in de Dode Zee
19.00: diner en overnachting in Arad

Deze dag maken we kennis met de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. We zullen diverse locaties bezoeken. We komen onder de indruk van de woestijn, van het natuurverschijnsel van de Dode Zee met de oase in Ein Gedi en de geschiedenis van Massada.

Do 28

Negev

8.00: ontbijt
Bezoek Mitspe Ramon, Tel Avdat, Sdei Boker
Ontmoeting Messiasbelijdende voorganger Yakim Figueras (gepland)

We ondergaan het landschap van de Negev-woestijn: bij Mitspe Ramon krijgen we een blik in een gigantische krater, we wandelen in de buurt van Tel Avdat en bezoeken zo mogelijk Sde Boker, waar Ben Gurion  woonde. In Arad is een Messiasbelijdende gemeente. De voorganger daarvan zal ons iets vertellen over de huidige religieuze situatie in Israël en de situatie van de Messiasbelijdende Joden.

Vr 29

Terugreis

reis naar vliegveld
terugvlucht