Artikelen


Hieronder vindt u een overzicht van artikelen en (verslagen van) lezingen die door CIS-medewerkers of in het kader van CIS-activiteiten zijn geschreven.
Standaard op volgorde van tijd, de nieuwste eerst. Klik voor een andere sortering op de kolomkop.

auteur titel in: datum ^
ds. A. Brons De loofhut - van buiten en van binnen Verbonden 2016-11
ds. A. Brons Protestantse pelgrims Verbonden 2016-08
ds. A. Brons Schijnrein Verbonden 2016-04
ds. A. Brons Orthodoxe rabbijnen: ‘Het christendom is geen vergissing’ Verbonden 2016-02
ds. A. Brons Synagoge met Evangelie Verbonden 2015-12
ds. A. Brons Nieuw antisemitisme? Verbonden 2015-09
ds. A. Brons Samen met Joden de Bijbel lezen Verbonden 2015-09
dr. M.C. Mulder Messiaanse Jood vraagt ruimte voor Joodse levenswijze binnen de kerk Boekbespreking van Mark S. Kinzer: Searching Her Own Mystery 2015-08-31
ds. A. Brons Nieuw Hebreeuws Verbonden 2015-04
ds. A. Brons God sprak Hebreeuws Verbonden 2015-01
ds. A. Brons Meer dan verschrikkelijk. Over Israël en Gaza, zomer 2014 Vrede over Israël 2014-09
ds. A. Brons De Sidoer. De Joodse gebedsorde Vrede over Israël 2014-09
ds. A. Brons Joods gebed 1 - Gezegend Gij... 2014-07
ds. A. Brons Joods gebed 2 - Het staande gebed 2014-07
ds. A. Brons Woorden over het Land. Het Beloofde Land in Deuteronomium Vrede over Israël 2014-06
ds. A. Brons Het lezen van de Tora 2014-05
ds. A. Brons De wortels van de kerkelijke liturgie De Wekker 2014-03-14
ds. A. Brons Een gulden middenweg? Over de Masorti-beweging Vrede over Israël 2014-01
ds. A. Brons Het verwelkomen van de Sabbat 2014-01
ds. A. Brons Het liberale jodendom Vrede over Israël 2013-09
ds. A. Brons Ontmoetingen in Jeruzalem Alle Volken sept. 2013 2013-09
ds. A. Brons Het Loofhuttenfeest 2013-08
ds. A. Brons Het Wekenfeest 2013-04
ds. A. Brons Tot 50 tellen 2013-02
ds. A. Brons Een wereld apart. Over de Charediem Vrede over Israël 2013-01
ds. A. Brons Poeriem 2013-01
ds. A. Brons Kerst en Israël De Wekker 2012-12-21
ds. A. Brons Wat heet ‘Israël’? Vrede over Israël 2012-09
ds. J. Mudde Israël, in Jaaroverzicht 2011 Informatieboekje 2012 voor de Ned. Geref. Kerken 2012-06-01
drs. M.C. Mulder Tempel, synagoge en kerk. Impressies van een Joods-christelijke ontmoeting TUA Inzicht 2011-01
drs. D. Palm Hoofd en hart voor Israel Diaconale aanwezigheid heeft dubbele focus 2011
drs. C.J. Rodenburg De tien geboden: Leren van de joodse uitleg Kerkblad voor het Noorden 2010-03-26
drs. C.J. Rodenburg De tien geboden: Conflict tussen kerk en synagoge Kerkblad voor het Noorden 2010-03-19
drs. C.J. Rodenburg Maskers af in de dialoog tussen Joden en christenen Waarheidsvriend 2010-03-18
drs. C.J. Rodenburg Kairos, waarheid en onvrede Nederlands Dagblad 2009-12-24
drs. C.J. Rodenburg Leerzame confrontaties Ellips 2009-10
dr. M. van Loopik N.a.v. het boek ‘Wees heilig!’ 2009-09-30
dr. A.J. Plaisier N.a.v. het boek ‘Wees heilig!’ 2009-09-30
drs. C.J. Rodenburg Werk in Israël 2009-05-26
rabbijn Uriël Keesing Perasha Sjelach lecha 2009-05-24
drs. M.C. Mulder Inzetten op verzoening   Handschrift 2009-2 (partijblad CU) 2009-04
drs. M.C. Mulder Aiming for Reconciliation 2009-04
drs. C.J. Rodenburg Dialoog tussen Joden en christenen. Een praktijkvoorbeeld Waarheidsvriend 2009-03-19
dr. P.H.R. van Houwelingen Het behoud van heel Israël (Rom. 11:26a) Theologia Reformata 51, p.308-321 2008-12
drs. M.C. Mulder Hoop voor Israël, gegronde verwachting. Perspectief vanuit Romeinen 9-11 Theologia Reformata 51, p.322-335 2008-12
drs. H. de Jong Vergeestelijking 2008-09-29
ds. H. Poot Gods trouw aan Israël 2008-09-29
drs. C.J. Rodenburg Leren van Israël en het Jodendom Contact 2008-09
Shadia Qutbi 60 jaar Israël Contact 2008-09
Sara Yarden Leven-in-Israel Contact 2008-09
drs. C.J. Rodenburg Bidden voor Israël?   Jeugdklanken 2008-08
drs. C.J. Rodenburg Waarom Israël?   Jeugdklanken 2008-08
drs. C.J. Rodenburg De betekenis van de Thora in het jodendom 2008-05-21
rabbijn Yehuda Groenteman Heiligt U! (parashat Bechoekotai) 2008-05-18
drs. C.J. Rodenburg Zinvolle gebaren. Een terugblik op vier jaar ‘Jeruzalem’ (deel 2)  Nes Ammim Magazine 2008-05
dr. Serge Ruzer De Joodse achtergrond van de Bergrede 2008-04-18
drs. C.J. Rodenburg De staat Israël, teken en vraag De Hervormde vrouw 2008-04
drs. C.J. Rodenburg We moeten een én-én geluid laten horen CC-krant 2008-03-14
drs. C.J. Rodenburg Israël en de protestantse kerken. Rabbijn David Rosen over de relatie tussen Joodse gemeenschap en protestantse kerken Waarheidsvriend 2008-03
drs. C.J. Rodenburg Heilige ruzies Alle volken 2008-01
dr. P.H.R. van Houwelingen Drie modellen voor de relatie tussen Israël en de kerk 2007-12
drs. C.J. Rodenburg Dubbele solidariteit Kerk en Israël Onderweg 2007-12
drs. C.J. Rodenburg Twee volken in uw schoot. Dr. Yuval onderzoekt relatie joden-christenen Waarheidsvriend 2007-11-17
drs. C.J. Rodenburg Tussen droom en teleurstelling. Een terugblik op vier jaar ‘Jeruzalem’  Nes Ammim Magazine 2007-11
drs. C.J. Rodenburg Confrontatie of Contextualisatie. Missionaire benadering van Messiasbelijdende gemeenten in Israël  Transmissie 2007-10
Esther Rodenburg Musalaha Alle Volken 2007-08
drs. C.J. Rodenburg Verschaf ons verzoening voor de zonde tegenover U begaan. Verzoening en bekering in de Joodse traditie Waarheidsvriend 2007-07-06
drs. M.C. Mulder Messiasbelijdende Joden 2007-05-11
dr. Joseph Shulam De Noachitische geboden in het jodendom en de vroege kerk 2007-04-19
prof.dr. Israel Yuval De aanhef ’asjree in de zaligsprekingen en de Joodse polemiek tegen christenen 2007-04-19
rabbijn Meïr Rubinstein Het tiende gebod in de Joodse traditie 2007-04-16
rabbijn Einat Ramon Joodse uitleg van de Schriften. Aan de hand van parasjat hasjavoe’a (Lev. 12-14) 2007-04-15
rabbijn Raphi Jospe De Tien Woorden in Joodse context 2007-04-13
drs. C.J. Rodenburg Kroniek (april 2007)  Wapenveld 2007-04
dr. J. Hoek De vervulling van de wet in het leven van de christen 2007-03-25
rabbijn B. Jacobs De Tien Woorden in Joods perspectief 2007-03-25
dr. M.J. Paul De Tien Woorden in christelijk perspectief 2007-03-25
drs. J. Voordewind Verbonden en kritisch? Hoe staat een christenpoliticus tegenover de staat Israël? 2007-03-24
drs. M.C. Mulder Witness to Israel. The Centre for Israel Studies  2007-03-08
drs. C.J. Rodenburg Wonen in en wankele hut. Rabbijn Nathan Lopes Cardozo over de betekenis van het Loofhuttenfeest Waarheidsvriend 2007-01-25
drs. C.J. Rodenburg Protestant in Jeruzalem   De Kerkklok 2007
drs. C.J. Rodenburg De wankele hut van het bestaan. Over de betekenis van het Loofhuttenfeest 2006-10-12
drs. C.J. Rodenburg Weerstanden voor lief nemen. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van werken in Israël Jaarboek Chr. Geref. Kerken 2006
drs. C.J. Rodenburg Ter wille van hemel en aarde. Gesprek met rabbijn Irving Greenberg Waarheidsvriend 2005-11-14
drs. C.J. Rodenburg N.a.v. Jesaja 2:1-5, deel 3: Laten wij wandelen in het licht des Heren De Wekker 2005-09-30
drs. C.J. Rodenburg N.a.v. Jesaja 2:1-5, deel 2: Opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen De Wekker 2005-09-23
drs. C.J. Rodenburg N.a.v. Jesaja 2:1-5, deel 1: Kom laten wij opgaan naar de berg des Heren  De Wekker 2005-09-16
drs. C.J. Rodenburg Terug naar de eerste eeuw. Een interview met Joseph Shulam Waarheidsvriend 2005-08-25
drs. C.J. Rodenburg Vreemdeling in Jeruzalem   Nes Ammim International 2004-11

Zie ook de weblog van ds. Aart Brons